De Samenwerkende Hulporganisaties (Giro 555) komen in actie als er een grote ramp plaatsvindt. In rapportages wordt verantwoording afgelegd voor de uitgaven. Voor deze tussenrapportage verzamelde en vertaalde ik de gegevens en maakte ik er een leesbaar geheel van.

Klik op de afbeelding voor de inhoud van de publicatie

Diakonia verschijnt zesmaal per jaar en is een uitgave van Kerk in Actie. Ik ondersteun de eindredacteur van Diakonia bij het redigeren van de artikelen en bij het corrigeren van de drukproeven. Ook schrijf ik zelf artikelen voor Diakonia. Voor dit nummer ging ik naar Middelharnis en sprak ik met drie betrokkenen over drugsgebruik door jongeren op Goeree-Overflakkee.

Klik op de afbeelding voor de inhoud van de publicatie

De Krant is een uitgave van Syndion en is bestemd voor cliŽnten met een verstandelijke handicap. Ik vulde voor dit nummer de rubrieken Zin in de zomer (pagina 6 en 7) en Boeken, films & muziek (pagina 12 en 13).

Klik op de afbeelding voor de inhoud van de publicatie

Eerste Hulp bij Schulden is een gezamenlijke uitgave van De Arme Kant van Nederland/EVA en Kerk in Actie. Ik verzorgde de eindredactie van het boekje.

Klik op de afbeelding voor de inhoud van de publicatie

De Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam geeft jaarlijks een krant uit waarin ze op een Ďbevlogení manier verantwoording aflegt over de projecten waaraan zij financiŽle steun verleend heeft. Ik redigeer en schrijf teksten voor dit jaarbericht.

Klik op de afbeelding voor de inhoud van de publicatie

Met enige regelmaat schrijf ik voor het blad Kerkinformatie (een uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland). Op pagina 10 en 11 staat het artikel dat ik schreef over het veranderingsproces bij de ontwikkelingsorganisatie ICCO en Kerk in Actie.

Klik op de afbeelding voor de inhoud van de publicatie

Synchroon is het relatiemagazine van Syndion (stichting voor dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een handicap). Voor de eerste uitgave van Synchroon schreef ik een artikel over ouderinitiatieven (zie pagina 20 en 21).

Klik op de afbeelding voor de inhoud van de publicatie

Voor het magazine van de CNV Bedrijvenbond reisde ik naar Assen om een medewerker van de NAM en iemand van de CNV Bedrijvenbond te interviewen over IC-caoís. Wat dat is? Dat leest u op pagina 12 en 13.

Klik op de afbeelding voor de inhoud van de publicatie

Als bedankje voor hun inzet kregen alle diakenen tijdens de Landelijke Diaconale Dag 2009 het boekje Medemens. Ik selecteerde de teksten en zocht er passende illustraties bij.

Klik op de afbeelding voor de inhoud van de publicatie